Chương trình Khúc quân hành lần V Hành trình thắp lửa tri ân 22/05/2019, 08:31:33 AM Cách đây 65 năm, dưới sự lãnh đạo cách mạng của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng - Người hết lòng vì nước vì dân 22/05/2019, 08:29:16 AM “Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng là một nhân vật lịch sử tiêu biểu của đất nước Việt Nam và Thành phố Hà Nội. Ông là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống lại ách đô hộ của phương Bắc ở thế kỷ thứ VIII, lật đổ ách thống trị của nhà Đường, xây dựng đất nước; là người hết lòng vì nước, vì dân” - Phát biểu tại hội thảo khoa học “Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, thân thế, cuộc đời và sự nghiệp” được UBND Thành phố Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Hội đồng họ Phùng Việt Nam tổ chức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã nhấn mạnh như thế.
Trang chủ   |  Tin mới   |  Giải trí   |  Đời sống
+ Cơ quan thiết lập trang tin: Công ty Cổ phần Truyền thông Enter Việt Nam
+ Địa chỉ trụ sở: Số 15/107, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 
+ Số điện thoại: 0912 666 648 
+ Email; xdnhadat@gmail.com  
+ Người quản lý trang tin: Lê Thị Hồng Vân
+ Số điện thoại: 0912 666 648 
+ Email; xdnhadat@gmail.com  
 
Copyright © 2005-2010 XayDungNhaDat. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®